NKLIJV3DE5HQVAHQY3UHXARLUA

"Propositionen ger branschen det den vill ha mest: Commodity Futures Trading Commission (CFTC) som huvudregulator, även om den finns för att kontrollera marknaderna där fysiska producenter och köp av råvaror som majs, vete, olja, naturgas, svin , och boskap säkrar sin prisrisk för att göra det lättare att leverera vardagliga varor till det amerikanska folket”, säger Dennis Kelleher, verkställande direktör för Better Markets, en Washington-baserad grupp som ofta söker motlobbying från finansbranschen.

Dela detta