Integritetspolicy

I denna integritetspolicy kommer vi att informera dig om syftet med denna webbplats och allt som påverkar de uppgifter du tillhandahåller oss, samt de skyldigheter och rättigheter som motsvarar dig.


För att börja bör du veta att denna webbplats överensstämmer med gällande bestämmelser om dataskydd, som påverkar de personuppgifter som du tillhandahåller oss med ditt uttryckliga medgivande och de cookies vi använder för att göra denna webbplats fungerar korrekt och kan utveckla sin aktivitet.


Specifikt följer denna webbplats följande regler:


El RGPD (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer) som är den nya förordningen för Europeiska unionen som förenar regleringen av behandlingen av personuppgifter i de olika länderna i EU.


La LOPD (Organisk lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter y Kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december reglerna för utveckling av LOPD) som reglerar behandlingen av personuppgifter och de skyldigheter som de ansvariga för en webbplats eller blogg måste påta sig vid hanteringen av denna information.


La LSSI (Lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel) som reglerar ekonomiska transaktioner på elektronisk väg, vilket är fallet med den här bloggen.


Skatteidentifieringsuppgifter

Den ansvariga och ägaren av denna webbplats är

De uppgifter som du ger oss med ditt samtycke, och i enlighet med den användning som fastställs i denna integritetspolicy, kommer att införlivas i en automatisk fil som är vederbörligen registrerad hos den spanska dataskyddsmyndigheten, där den person som är ansvarig för filen är: . Det betyder att dina uppgifter är säkra, enligt vad som är fastställt i lag.


De personuppgifter som du tillhandahåller oss, alltid med ditt uttryckliga medgivande, kommer att lagras och behandlas för de syften som tillhandahålls och beskrivs nedan i denna sekretesspolicy tills du ber oss ta bort dem..


Vi informerar dig om att denna integritetspolicy kan ändras när som helst för att anpassa den till lagstiftningsändringar eller förändringar i vår verksamhet, med den som publiceras när som helst på webben är i kraft. Sådan ändring kommer att meddelas dig innan dess tillämpning.

Användningsvillkor

Du bör veta för din sinnesfrid att vi alltid kommer att be dig om ditt uttryckliga samtycke för att samla in dina uppgifter för motsvarande syfte som anges i båda fallen, vilket innebär att om du beviljar detta samtycke har du läst och accepterat denna integritetspolicy.

Registrering och syfte med dina uppgifter

Den här webbplatsen visar produkter från tredje part. Speciellt från AMASON.


Det betyder att när du klickar på en produkt kommer du att omdirigeras till sidan där produkterna erbjuds.


I det här fallet bör du veta att vi endast tillhandahåller och underlättar länkarna till sidorna och/eller plattformarna för dessa tredje parter där produkterna vi visar kan köpas, för att underlätta sökningen och enkelt anskaffning av dem.


Dessa länkade och tredjepartssidor har inte granskats eller varit föremål för kontroller eller rekommendationer av oss, så under inga omständigheter kommer att hållas ansvarigt för innehållet på dessa webbplatser, för det ansvar som härrör från deras användning inom alla områden, eller för de åtgärder som vidtas beträffande användarens integritet, behandling av deras personuppgifter eller andra som kan fastställas.

Ångerrätt

Som ägare till de uppgifter du har tillhandahållit oss kan du när som helst utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, avbokning och invändning genom att skicka ett e-postmeddelande till .


Tillgång till data via tredjepartskonton

För att tillhandahålla tjänster som är strikt nödvändiga för driften och utvecklingen av verksamheten på denna webbplats informerar vi dig om att vi delar data med följande tjänsteleverantörer under deras motsvarande sekretessvillkor.


Du kan vara säker på att dessa tredje parter inte kommer att kunna använda nämnda information för något annat syfte som inte specifikt regleras i våra relationer med dem i kraft av tillämpliga regler för skydd av personuppgifter.


Vår webbplats kan använda reklamservrar för att underlätta det kommersiella innehållet som du ser på våra sidor. Dessa reklamservrar använder cookies som gör att de kan anpassa reklaminnehållet till användarnas demografiska profiler:

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc., ett Delaware-företag vars huvudkontor är på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, USA ("Google").


Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som finns på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen.


Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras och arkiveras direkt av Google. Google kommer att använda denna information för oss för att hålla reda på din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och Internetanvändning.


Google kan överföra nämnda information till tredje part när det krävs enligt lag, eller när tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan information den har.


Som användare och i utövandet av dina rättigheter kan du avvisa behandlingen av data eller information genom att avvisa användningen av kakor genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Du bör dock veta att om det gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet.


Genom att använda den här webbplatsen, enligt informationen i denna sekretesspolicy, accepterar du databehandlingen av Google på sättet och för de angivna ändamålen.


För mer information kan du konsultera Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense

Google, som en tillhörande leverantör, använder cookies för att visa annonser på denna webbplats. Du kan inaktivera användningen av DART-cookien via Google-annonsen och få åtkomst till sekretesspolicyn för innehållsnätverket: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.


Google använder partnerannonsföretag för att visa annonser när du besöker vår webbplats. Dessa företag kan använda den information de får från dina besök på denna och andra webbplatser (inklusive ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) för att hjälpa dig med reklam för produkter och tjänster av intresse för dig.


Genom att använda denna webbplats godkänner du att Google behandlar data på det sätt och i de angivna syftena.