256NQ6C5H5CQRICRX7FV7OZBWY

"Publicering av Tether-reserver: Åtminstone en gång i kvartalet under en period av 2 (två) år från ikraftträdandet av detta förlikningsavtal kommer Tether att publicera de tillgångsklasser som stöder Tether (för att nämna ett exempel, kontanter, lån, värdepapper, etc.) , som specificerar procentsatserna för var och en av dessa kategorier och specificerar huruvida nämnda kategori utgör en låne- eller kundfordring eller är relaterad till en ansluten enhet, på ett sätt som väsentligen liknar det som tidigare presenterats på MPC. [Betoning tillagd.]

Dela detta