5X7IMDUEAZD75DM22LBMZMBKMM

För närvarande löper Beacon-kedjan parallellt med den nuvarande PoW-kedjan. Beacon Chain är PoS-koordinationskedjan som redan har validatorer som skapar och validerar nya block tillsammans med PoW-exekveringskedjan. När PoS-kedjan har testats och säkrats framgångsrikt kommer de två kedjorna att slås samman och Ethereum kommer att fortsätta som PoS-blockkedjan.

Dela detta