Företag idag är väl medvetna om vanliga cybersäkerhetsprotokoll kring lösenord, vikten av att dela data säkert och mer. Men identitetsstöld och bedrägeri är fortfarande vanliga problem för företag i alla branscher.

Identitetsstöld (öppnas i en ny flik) är en brottslig handling där identiteten för en person eller ett företag olagligt efterliknas för bedräglig aktivitet och olaglig ekonomisk vinning. Om den stulna identiteten antas och används, innebär det identitetsstöld.

Vad kan du göra för att hålla ditt företag säkert?

Långt ifrån att vara ett problem som bara är förbehållet individen, löper fler och fler jätteföretag också större risk att bli utsatta för identitetstjuvar. Faktum är att många stora organisationer har stora bankkonton och höga kreditgränser och överför regelbundet betydande summor pengar, vilket gör det enkelt för cyberbrottslingar att dölja sina olagliga aktiviteter.

Man skulle kunna tro att den senaste GDPR-revisionen skulle trycka tillbaka cyberkriminella och minska omfattningen av onlinedetaljer, och det är det. Ändå har det säkert blivit lättare de senaste åren för identitetstjuvar att skaffa företagsinformation.

Information om organisationer och deras anställda finns på företagshemsidor, företag som Companies House och sociala medieplattformar som LinkedIn. Tyvärr är det här de första ställena som cyberbrottslingar tittar på. Till exempel, genom Companies House, kan bedragare olagligt presentera falska dokument för att verka under ditt företags befintliga namn och rykte.

Företagets kreditkorts- eller bankkontouppgifter kan också stjälas och säljas på den svarta onlinemarknaden, känd som "Dark Web". Och när den informationen väl hamnar i fel händer kan cyberbrottslingar orsaka irreparabel skada innan du ens inser att detaljerna har stulits.

Utöver detta kan bedragare försöka distribuera till synes legitima nätfiske-e-postmeddelanden till anställda för att få tillgång till företagsinformation, såsom bankuppgifter eller känsliga annonser, som, om de publiceras tidigare, kan påverka aktiens värde.

Det är inte heller ovanligt att virusinfekterade e-postmeddelanden av misstag cirkulerar på arbetsplatsen. Genom denna malware kan hackare få tillgång till ditt företags interna system, och när de väl är där kan det vara svårt att sparka ut dem.

Därför kan företagsidentitetsstöld få skadliga konsekvenser för ditt företag. Om du utsätts för identitetsstöld kan ditt företags ekonomi, konfidentiella information och rykte vara i fara och, beroende på brottets svårighetsgrad och den ekonomiska förlusten, skadas irreparabelt.

Förebyggande är bättre än botemedel

Identitetsstöld kan ofta resultera i katastrofala ekonomiska förluster, som förlamar ditt företag. Som sådan bör alla företag ha cyberförsäkring, oavsett storlek eller bransch. Ingen bransch är immun mot den här typen av cyberbrott, men cyberförsäkring kan täcka det och hjälpa till att skydda ditt företag.

Det bör noteras att ekonomisk förlust direkt till följd av en bedräglig handling ofta inte täcks av en vanlig cyberförsäkring, så det är viktigt att kontrollera hur omfattande din plan är. Men många cyberförsäkringsbolag erbjuder bedrägeri och ekonomisk brottslighet utöver din grundläggande policy.

Men även om cyberförsäkring är en värdefull investering, är det bättre att vara säker än ledsen. Chansen att uppleva ett intrång är mycket lägre om rätt processer och programvara finns på plats inom ditt företag. Därför är det avgörande att investera i uppdaterade cybersäkerhetslösningar för att förhindra identitetsstöld och bedrägeri. Några kritiska åtgärder som kan hjälpa till att förhindra identitetsstöld inkluderar kryptering av anställdas data, installation av brandväggar, automatiska systemuppdateringar och användning av starka totala slutpunktssäkerhetslösningar (öppnas på en ny flik ) (mer än bara antivirusprogram (öppnas på en ny flik)).

Det är också viktigt att göra personalen medveten om vikten av att inte lämna ut känsliga uppgifter till obehöriga tredje parter. Kom ihåg att människor gång på gång visat sig vara den svagaste länken i företagens säkerhetskedjor. Dessa är ofta slarviga misstag snarare än illvilliga handlingar. Därför är det viktigt att lära medarbetarna vad de ska hålla utkik efter och vad de ska göra om de misstänker att en kommunikation kan vara misstänksam.

Det är också lämpligt att samarbeta med en pålitlig IT-specialist eller konsult som är övertygad om cybersäkerhet. Den här specialisten ska hjälpa dig att identifiera eventuella cybersäkerhetsproblem eller hot, oavsett om det är brist på process, dålig efterlevnad, otillräcklig personalutbildning eller oförmåga att dra full nytta av avancerad teknik, och sedan arbeta med dig för att lösa eventuella problem som har identifierats. . . De måste också kunna erbjuda kontinuerlig vägledning och tillgång till ett brett utbud av tekniska lösningar för att säkerställa att ditt företag är skyddat från alla håll.

Dela detta