RGQMZ6YHFZA6LPFZUY3QWEB75A

Detta har stora konsekvenser för vår röriga och osäkra värld, där förtroendet för institutioner minskar, sa Graubard. Det tillåter uppkomsten av nya former av förtroende, främst från samhället och uppåt. Och även om förutsägelsemarknader kanske eller inte bara är en annan form av kryptospekulation, är världen värd att lära känna.

Dela detta