57M2VCPIGJHJJLGFZO45JCZNHQ
Kvantifierade prognoser är ett värdefullt men underutnyttjat verktyg, och prognosmarknader växer fram som ett oumbärligt verktyg för adoption.

Dela detta