6DDH7ZXNMFH5FJ5FG7BKEXHPOQ

För att förbättra investerarskyddet sa SEC nyligen att de skulle föreslå "specialiserade krav på offentliggörande som bland annat gäller kompensation till sponsorer, intressekonflikter, utspädning och rättvisan i sådana värdepapperstransaktioner. Företagskombination”.

Dela detta