Diagrammet nedan visar ett mindre antal korta likvidationer under de senaste två veckorna. Detta tyder på att de flesta säljare inte har kapitulerat, vilket vanligtvis sker till ett extremt lågt pris. Istället har långa försäljningar varit mer allvarliga, vilket återspeglar en avveckling av hausseartade positioner med varje successiv prisnedgång de senaste veckorna.