XSE56AJ4BJGM7E5PQNWSHNNAN4

Bit Digital bestämde sig för att återställa sitt hashrate under årets andra kvartal. Den 7 juni undertecknade man ett samlokaliseringsavtal med Coinmint, som hyr hashrate i minst ett år. Som en del av affären kommer Bit Digital att betala driftskostnader, inklusive el och en avgift på 27,5 % av vinsten till Coinmint. Den 9 juni undertecknade jag ett avtal om att byta hashrate med Riot Blockchain (RIOT), med tanke på de nya gruvarbetarna i Bit Digital på denna börs mot Riots driftmaskiner, som ansvarar för en Coinmint-installation i Massena, New York. BTBT kommer att få 0,625 exhash/sekund (EH/s) hashrate från Riot, i utbyte mot 0,500 EH/s, enligt dokumentet.

Dela detta