Integritetspolicy

Om du är här beror det på att du vill veta mer om de skyldigheter och rättigheter som motsvarar dig som användare av denna webbplats https://lacomparacion.comoch det är mycket bra. Vår plikt är att informera dig och din för att bli vederbörligen informerad.

I denna integritetspolicy kommer vi att informera dig med total transparens om syftet med denna webbplats och allt som påverkar de uppgifter du tillhandahåller oss, samt de skyldigheter och rättigheter som motsvarar dig.

För att börja bör du veta att denna webbplats överensstämmer med gällande bestämmelser om dataskydd, som påverkar de personuppgifter som du tillhandahåller oss med ditt uttryckliga medgivande och de cookies vi använder för att göra denna webbplats fungerar korrekt och kan utveckla sin aktivitet.

Specifikt följer denna webbplats följande regler:

El RGPD (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer) som är den nya EU-förordningen som förenar regleringen av behandlingen av personuppgifter i de olika EU-länderna.

La LOPD (Organisk lag 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter y Kunglig förordning 1720/2007, av den 21 december, LOPD:s utvecklingsförordning) som reglerar behandlingen av personuppgifter och de skyldigheter som de ansvariga för en webbplats eller blogg måste påta sig vid hanteringen av denna information.

La LSSI (Lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel) som reglerar ekonomiska transaktioner elektroniskt, vilket är fallet med den här bloggen.

IDENTIFIKATIONSDATA

Den ansvariga och ägaren av denna webbplats är COSMOVIL TECHNOLOGIES, SL (nedan COSMOVIL)

  • Namn: KOSMOVIL
  • TENN: B-668768688
  • Registrerad adress: C / BEGONIAS, 279-280. 816-LIMA
  • Webbplatsaktivitet: distribution av innehåll relaterat till recept, reklamvisningar och rekommendationer av affiliate-produkter.
  • E-post[e-postskyddad]

De uppgifter som du ger oss med ditt samtycke, och i enlighet med användningen som fastställs i denna integritetspolicy, kommer att införlivas i en automatisk fil som är vederbörligen registrerad hos den spanska myndigheten för dataskydd, där den person som är ansvarig för filen är: COSMOVIL . Det betyder att dina uppgifter är säkra, enligt vad lagen fastställer.

De personuppgifter som du tillhandahåller oss, alltid med ditt uttryckliga medgivande, kommer att lagras och behandlas för de syften som tillhandahålls och beskrivs nedan i denna sekretesspolicy tills du ber oss ta bort dem..

Vi informerar dig om att denna integritetspolicy kan ändras när som helst för att anpassa den till lagstiftningsändringar eller förändringar i vår verksamhet, med den som publiceras när som helst på webben är i kraft. Sådan ändring kommer att meddelas dig innan dess tillämpning.

ANVÄNDARVILLKOR

Du bör veta, för din sinnesfrid, att vi alltid kommer att begära ditt uttryckliga samtycke för att samla in dina uppgifter för motsvarande ändamål som anges i varje fall, vilket innebär att du, om du ger det samtycket, har läst och accepterat denna integritetspolicy.

För närvarande du går in på och använder denna webbplats antar du ditt villkor för användaren med dina motsvarande rättigheter och skyldigheter.

Om du är över 18 år kan du registrera dig som användare på denna webbplats utan förhandsgodkännande från dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Om du är yngre än 18 år behöver du samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare för att behandla dina personuppgifter.

REGISTRERING OCH SYFTE AV DINA DATA

Beroende på formuläret eller avsnittet du kommer åt kommer vi exklusivt att begära nödvändig information för de syften som beskrivs nedan. Du måste alltid ge ditt uttryckliga medgivande när vi begär personlig information för följande ändamål:

  • De specifika syften som särskilt anges på var och en av de sidor eller avsnitt där registreringsformuläret eller elektronisk kontakt visas.
  • I allmänhet, för att möta dina önskemål, kommentarer, förfrågningar eller vilken typ av begäran du gör som användare genom något av kontaktformuläret som vi ställer till rådighet för dig
  • För att informera dig om frågor, förfrågningar, aktiviteter, produkter, nyheter och / eller tjänster; via e-post, fax, Whatsapp, Skype, telefon, sms och mms.
  • För att skicka kommersiell eller reklamkommunikation på något annat elektroniskt eller fysiskt sätt som möjliggör kommunikation.

Denna kommunikation kommer alltid att vara relaterad till våra produkter, tjänster, nyheter eller kampanjer, såväl som de produkter eller tjänster som vi kan anse vara av intresse för dig och som kan erbjudas av medarbetare, företag eller "partners" som vi har säljfrämjande eller kommersiella samarbetsavtal.

I så fall garanterar vi att dessa tredje parter aldrig kommer att ha tillgång till dina personuppgifter, med de undantag som återspeglas nedan, i vilket fall som helst dessa meddelanden görs av COSMOVIL, som ägare av webbplatsen.

Den här webbplatsen visar produkter från tredje part. Speciellt från AMASON.

Detta innebär att när du klickar på "Köp nu" eller liknande kommer du att omdirigeras till den sida där produkterna erbjuds.

I det här fallet bör du veta att vi bara tillhandahåller och underlättar länkar till sidorna och / eller plattformarna för dessa tredje parter där de produkter vi visar kan köpas, för att underlätta sökning och enkelt förvärv av dem.

Dessa länkade och tredjepartssidor har inte granskats eller varit föremål för kontroller eller rekommendationer av oss, så under inga omständigheter KOSMOVIL kommer att anses ansvarig för innehållet på dessa webbplatser, för det ansvar som härrör från deras användning inom alla områden, inte heller för de åtgärder som vidtas angående användarens integritet, behandlingen av deras personuppgifter eller andra som kan fastställas.

Av alla dessa skäl rekommenderar vi att du läser noggrant och i förväg alla användarvillkor, köpvillkor, sekretesspolicyer, juridiska meddelanden och / eller liknande på dessa länkade webbplatser innan du fortsätter att köpa dessa produkter eller använda webbplatserna. .

NUAKTIGHET OCH SANNHET I DATA

Som användare är du ensam ansvarig för sanningen och modifieringen av de uppgifter du skickar till KOSMOVIL, befri oss från allt ansvar i detta avseende.

Med andra ord är det ditt ansvar att garantera och svara i alla fall på riktigheten, giltigheten och äktheten av de personuppgifter som tillhandahålls, och du åtar dig att hålla dem uppdaterade vederbörligen.

I enlighet med vad som uttrycks i denna integritetspolicy samtycker du till att tillhandahålla fullständig och korrekt information i kontakt- eller prenumerationsformuläret.

ÅTGÄRDER AV TECKNANDE OCH ÅTGÄRDENS RÄTT

Som ägare av de uppgifter som du har tillhandahållit oss kan du när som helst utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, annullering och invändning genom att skicka oss ett e-postmeddelande till [e-postskyddad]och bifoga en kopia av ditt identitetsdokument som giltigt bevis.

På samma sätt kan du när som helst avregistrera dig för att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller annan kommersiell kommunikation, direkt från samma e-postmeddelande som du har fått eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande till [e-postskyddad]

TILLGÄNG TILL DATA AV TREDJEPARTSKONTO

För att tillhandahålla tjänster som är absolut nödvändiga för driften och utvecklingen av webbplatsens aktiviteter informerar vi dig om att vi delar data med följande tjänsteleverantörer under deras motsvarande sekretessvillkor.

Du kan vara säker på att dessa tredje parter inte kommer att kunna använda nämnda information för något annat syfte som inte specifikt regleras i våra relationer med dem i kraft av tillämpliga regler för skydd av personuppgifter.

Denna webbplats är värd på https://siteground.es/, med varumärke SiteGround Hosting Professional, som tillhandahåller värdtjänsterna så att du kan komma åt och navigera på vår webbplats. Du kan kontrollera sekretesspolicyn och andra juridiska aspekter av detta företag på följande länk: https://www.siteground.com/privacy.htm.

Vår webbplats använder reklamserver för att tillhandahålla det kommersiella innehåll som du ser på våra sidor. Dessa reklamserver använder cookies som gör att du kan anpassa reklaminnehållet till demografiska profiler för användare:

Google Analytics:

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc., ett Delaware-företag vars huvudkontor ligger på 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView (California), CA 94043, USA ("Google").

Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som finns på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen.

Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras och arkiveras direkt av Google. Google kommer att använda denna information för oss för att hålla reda på din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och Internetanvändning.

Google kan överföra nämnda information till tredje part när det krävs enligt lag, eller när tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan information den har.

Som användare och i utövandet av dina rättigheter kan du avvisa behandlingen av data eller information genom att avvisa användningen av kakor genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Du bör dock veta att om det gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet.

Genom att använda den här webbplatsen, enligt informationen i denna sekretesspolicy, accepterar du databehandlingen av Google på sättet och för de angivna ändamålen.

För mer information kan du kontrollera Googles sekretesspolicy en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Google, som partnerleverantör, använder cookies för att visa annonser på denna webbplats. Du kan inaktivera användningen av DART-cookien via Google-annonsen och genom att gå till innehållsnätverkets sekretesspolicy: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google använder partnerreklamföretag för att visa annonser när du besöker vår webbplats. Dessa företag kan använda informationen de får från dina besök på denna och andra webbplatser (inte inklusive ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) för att visa dig annonser om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.

Genom att använda denna webbplats godkänner du att Google behandlar data på det sätt och i de angivna syftena.

Om du vill veta mer om användningen av kakor och metoder för insamling av information och procedurer för godkännande eller avslag, se vår COOKIES-POLITIK.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Som ägare till webbplatsen, KOSMOBIL har vidtagit alla tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att garantera säkerheten och integriteten för de personuppgifter som den behandlar, samt för att förhindra att de förloras, ändras och / eller får tillgång av obehöriga tredje parter.

Vi påminner dig om att du för mer information kan konsultera vår Rättsligt meddelande y Política de Cookies.

 

Dela detta