TCPTTJ54WREAJEUNX6WNW2JXTE
Vissa övervakare på marknaden för digitala tillgångar kritiserade flytten, men andra sa att Celsius kunde skydda användarmedel; kryptokrasch.

Dela detta