5OMLA7TASBBN5B2AZ7L3FVQIDE
Värdet på RMB-betalningar har stigit med mer än 10 % sedan december mitt i ett ogynnsamt test av den digitala yuanen vid vinter-OS. Bitcoin och stora altcoins föll när spänningarna längs den ukrainska gränsen ökade.

Dela detta