First Mover Asien: Bitcoin ser liten rörelse efter lätt helghandel


Bitcoin förändrades lite den sista dagen i veckan efter ännu en helg med låg volym, medan spelrelaterade tokens såg kostnadsökningar.