HBSQH7VQFVF7JECLMGK4BVEWZI

Jämfört med sidokedjor anses Layer 2 rollups av många utvecklare vara det säkraste sättet att växa Ethereum. Rollups, som sidokedjor, avlastar Ethereum genom att utföra transaktioner på en separat blockkedja. Transaktioner "avräknas" i aggregeringskedjan, aggregeras och "publiceras" sedan till Ethereum. Till skillnad från sidokedjor lånar rollups sin säkerhet från Ethereums huvudnät: de använder sofistikerad kryptografi och andra metoder (som en flerdagars stridsperiod) för att tillåta noder på Ethereums huvudnät att bekräfta att transaktioner är legitima.

Dela detta