Den amerikanska regeringen kan ha utarbetat ett lagförslag om integritetsskydd online (öppnas i en ny flik) efter rapporter om att ny lagstiftning om datasekretess är på väg att antas, en med stöd för två partier, såväl som stöd från förespråkare för konsumenträttigheter.

Det har inte antagits ännu, men om det lyckas kommer användare att kunna välja bort riktad reklam och stämma företag som illegalt säljer sin data.

Det största hindret mellan demokrater och republikaner var huruvida federal lag skulle ha företräde framför delstatslag. Republikanerna stöder den idén och säger att allt annat skulle vara en efterlevnadsmardröm för företag. Samtidigt vill demokraterna att konsumenter ska kunna stämma företag som leker för mycket med sin kunddata.

Samla minimalt med data

Den föreslagna lagstiftningen skapar en balans mellan de två, enligt Washington Post. Det skulle finnas en gräns för hur och när människor kunde stämma internetföretag och vissa åtgärder som skulle ersätta nationella digitala integritetslagar.

Företag skulle endast få samla in data som är nödvändiga för att deras verksamhet ska överleva och skulle inte längre tillåtas att ta betalt av användare för åtkomst till dataskyddsåtgärder (med några få undantag). Federal Trade Commission (FTC) skulle vara skyldig att skapa ett offentligt register över datamäklare och skapa en mekanism för användare att välja bort riktad reklam och metoder för datadelning. Användare skulle också vara fria att ändra sina digitala data som samlats in från deras surfvanor (öppnas i en ny flik) och på annat sätt.

För att få allt detta att hända skulle FTC etablera en ny organisation. Federala tillsynsmyndigheter, såväl som statliga åklagare, kan stämma grupper som de tror bryter mot dessa lagar för straffskadestånd. Individer kommer också att kunna väcka talan, men först efter fyra års anstånd.

För konsumenträttsförespråkare är det föreslagna lagförslaget "det största steget framåt" i lagstiftarnas ansträngningar att skapa en federal integritetslagstiftning, avslutade The Washington Post.

Via: The Washington Post (öppnas i en ny flik)

Dela detta