AHG7MJEKFRBBXIN5ZENCKF77IQ

"Stärkt internationellt brottsbekämpande samarbete kommer att vara avgörande för att bättre positionera USA och dess partners för att upptäcka, utreda, åtala och på annat sätt störa brottslig verksamhet relaterad till digitala tillgångar, och för att övervinna de unika hinder som dessa teknologiers egenskaper utgör. Attorney General Merrick Garland sa i ett brev som ingår i tisdagens rapport. Garland sa att hans byrå driver på för att "utvidga vår kapacitetsuppbyggnad och operativa ansträngningar med internationella partners; öka informationsdelning, samordning och konfliktlösning; och täppa till regelklyftor mellan jurisdiktioner.

Dela detta