Celsius meddelade tidigt på måndagen att de skulle avbryta uttag och dess utbytes- och överföringsprodukter, med hänvisning till "extrema marknadsförhållanden".