HT4WWPITV5B6FPGHHEPSGR5JHM
Celsius meddelade tidigt på måndagen att de skulle avbryta uttag och dess utbytes- och överföringsprodukter, med hänvisning till "extrema marknadsförhållanden".

Dela detta