IB67PTFIRVB7RE2236OWOKAGJM
Swan Bitcoins vd Cory Klippsten berättade för CoinDesks TV-program "First Mover" att kryptolåneplattformen Celsius hade vilseleda investerare.

Dela detta