RKDC2GV77VHCZP6WKYLNCG4SY4

En digital euro, om den utfärdas, skulle vara begränsad till 1,5 biljoner euro (1,6 biljoner dollar), sa Panetta till kommittén. En av CBDC:s bekymmer är att konsumenter kan behålla alla sina pengar i ett digitalt format, effektivt sätt in alla sina besparingar i centralbanken och beröva konsumentbankerna de medel de behöver för att låna ut till privatpersoner och företag.

Dela detta