43D5QGYDNNAWDGF3QHZYKVCYBM

De som kan förstå den memetiska naturen hos inte bara krypto, utan av vilket värde som helst, kan få enorm kraft av att läsa dessa naturliga meningsströmmar. För att göra detta måste en symbolisk förståelse byggas, eftersom symboler är rötter till mening. Fältet för memeanalys utger memetik som i huvudsak en psykoanalytisk strävan: att förstå den omedvetna innebörden av bilder, symboler och fraser och spåra deras libidinala flöden.

Dela detta