Kryptovaluta och memes ekonomi


De som kan förstå den memetiska naturen hos inte bara krypto, utan vilket värde som helst, kan få enorm kraft genom att läsa dessa naturliga meningsströmmar. För att göra detta måste en symbolisk förståelse byggas, eftersom symboler är rötter till mening. Fältet för memeanalys ställer memetik som en huvudsakligen psykoanalytisk strävan: att förstå den omedvetna innebörden av bilder, symboler och fraser och spåra deras libidinala flöden.