5NKNA2OSGJARFLIK7FW3G7C4C4
Miljarder dollar har precis utplånats från kryptomarknaden, men det borde inte skrämma FA.

Dela detta