DZ3CHFIFGBBL7PQ4JN43EU2SR4

Det är naturligtvis ett tveeggat svärd, eftersom värdesystem kan variera mycket, och detta verktyg kommer att ge alla som bestämmer sig för att använda det. Men genom att samordna incitamenten för många deltagare och tillhandahålla en kanal för större allianser av styrka och intelligens, kan systemdesigners skapa ekonomier som verkligen gör världen gott.

Dela detta