5IGM2J2KPNDURPOXVP46YIEEQU

Cronos Accelerator-programmet, finansierat av 100 miljoner euro Cronos Labs Ecosystem Fund, kommer att tillhandahålla investeringar på 100 000 till 300 000 euro i projekt i tidiga skeden och ytterligare bidrag för säkerhetsrevisioner, nodtjänster och gaskostnader. Programmet kommer också att matcha startups med mentorer och erbjuda veckovisa workshops om ämnen associerade med protokollutveckling. Dessutom kan deltagande startups utforska investeringsmöjligheter med Cronos riskkapitalpartner.

Dela detta