Z4RHCIYQRBD77CMYOYJDDA6SLY

Resultaten relaterade till inkomstnivåer är, även om de är intressanta, inte lika uttalade som de andra två. Den geografiska delen är också knuten till inkomst/förmögenhetsdelen. Kortfattat föreslår rapporten att höginkomsttagare köper av investeringsskäl (tjäna pengar, diversifiera, etc.) och låginkomsttagare köper bitcoins av nyttoskäl (enkelt sätt att skicka pengar, köpa varor).

Dela detta