RE2B5YWRURF55CB4JCRL43AKTQ

Konsumentprisindex (KPI), det närmast följda riktmärket för inflation, steg 8,6 % på årsbasis i maj, vilket slog förväntningarna om att det skulle sjunka till 8,2 % från 8,3 % i april. Kärn-KPI, som exkluderar mat- och energikostnader, steg 6 % på årsbasis i maj, ned från 6,2 % i april, men slog prognosen på 5,9 %.

Dela detta