C5GUMQU7TNH47GR7EMKLKH6QOU
Oro över utfärdande av token i spel ledde till ett minskat antal användare och en radikal nedgång i SLP-kostnader.

Dela detta