Automatisera ditt företag med vår tidskontrollprogramvara


Nuförtiden är tidshantering i företag avgörande för att de ska fungera och produktiviteten. Av denna anledning erbjuder vi på Cegid en komplett och effektiv lösning för att automatisera tidskontrollen för dina anställda. Med vår tidshanteringsprogram VisualTime kan du optimera schemaläggning, registrera arbetsdagen och övervaka produktiviteten, med applikation för att styra arbetade timmar. Upptäck hur vår programvara kan hjälpa dig att förenkla och effektivisera tidshanteringen i ditt företag.

Optimera schemaplanering

En av de främsta fördelarna med vår tidshanteringsprogramvara är möjligheten att optimera dina anställdas schemaplanering. Med VisualTime kan du enkelt skapa och hantera ditt teams arbetsscheman, med hänsyn till ditt företags och dina anställdas behov. Dessutom kommer du att kunna tilldela uppgifter och projekt till varje anställd, säkerställa en rättvis fördelning av arbetsbelastningen och förbättra effektiviteten i företagets organisation, enligt instruktionerna från CMMS underhållsprogram.

Registrering av arbetsdagen

En annan viktig aspekt av vår tidstyrningsprogramvara är möjligheten att föra en detaljerad journal över dina anställdas arbetstider. Med VisualTime kommer du att i realtid kunna veta in- och utträde för dina arbetare, samt pauser och pauser de tar under dagen. Detta gör att du kan ha exakt kontroll över arbetade timmar och garantera efterlevnad av gällande arbetslagstiftning i ditt land.

Produktivitetsspårning

Förutom schemaläggning och registrering av arbetsdagen, erbjuder vår tidskontrollmjukvara dig möjligheten att detaljerad övervakning av dina anställdas produktivitet. Med VisualTime kommer du att kunna analysera varje medarbetares prestation, identifiera förbättringsområden och fatta nödvändiga beslut för att öka effektiviteten och produktiviteten i ditt företag. Du hittar programvaran här https://www.cegid.com/ib/es/soluciones/software-mantenimiento/

Ytterligare fördelar med vår tidsstyrningsprogramvara

Utöver de funktioner som nämns ovan, erbjuder vår VisualTime-programvara för tidshantering en rad ytterligare fördelar som hjälper dig att optimera tidshanteringen i ditt företag. Bland dem lyfter vi fram: Kort sagt, om du letar efter en effektiv och komplett lösning för att automatisera tidskontroll i ditt företag, är vår VisualTime-programvara för tidshantering det perfekta alternativet. Vänta inte längre och upptäck hur vi kan hjälpa dig att optimera tidshanteringen i ditt företag. Kontakta oss nu!