Apifiny domstolar kvantar handlare med ett bibliotek av kryptokoder


"De flesta av de kvantitetshandlare idag som vill göra samma sak, kommer att gå till GitHub, hitta öppen källkod som någon redan har skrivit," sa Xu. Men det här systemet är "förmodligen inte perfekt". De behöver fortfarande modernisera koden, testa den, verifiera den och hoppas att den är tillräckligt snabb för att behålla en fördel, sa han.