DEW2RWENZNGIPLUWVYCKG6JEQE
Den nuvarande inflationsepisoden är övergående, men den är mycket bättre än deflation.

Dela detta