AOVBMFIPMBCJNPWDN2Q7MB2OBA

När det gäller Lens kommer interoperabilitet och komponerbarhet att vara nyckelfunktionerna i den nya plattformen. Enligt Lens-webbplatsen kommer namnet på protokollet från Lens Culinaris, en "högförgrenad växt" som har "ett symbiotiskt förhållande med vissa jordbakterier." Om rötterna lämnas kvar i marken kommer de att ge din granne en kvävekälla.(*3*)

Dela detta